Bằng khen

Với quá trình lao động và sáng tạo một cách nghiêm túc, dựa trên quyền lợi của khách hàng và người tiêu dùng, sau gần 8 năm hoạt động và phát triển, Unifarm đã chứng tỏ được vị thế của mình trên thị trường thực phẩm sạch. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng nhận được nhiều bằng khen, chứng nhận từ các cơ quan nhà nước, các tổ chức có uy tín trao tặng.