Nhân sự

Nhân sự là tài sản giá trị của công ty và Unifarm thực sự tự hào về họ. Chúng tôi trân trọng những thành công có được từ sự toàn tâm góp sức của các chuyên gia nông nghiệp đến từ các nước có nền nông nghiệp phát triển như: Mỹ, Newzealand, Israel, Philippin, Nhật Bản,… người cố vấn: PGS TS Nguyễn Minh Châu, cùng đội ngũ kỹ sư nông nghiệp đến từ các trường: Nông Lâm TpHCM, Nông Nghiệp,.

Nhằm khuyến khích, tạo điều kiện cho mỗi nhân viên phát triển khả năng của mình. Unifarm luôn ghi nhận đóng góp và thực hiện những chính sách nhân sự tốt nhất:

Chính sách phát triển

Unifarm tạo môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng và cung cấp đầy đủ trang thiết bị để phụ vụ cho công việc nghiên cứu cũng như công việc hành chính của nhân viên.

Chính sách đãi ngộ

Unifarm đánh giá, ghi nhận, tưởng thưởng một cách công bằng cho tất cả nhân viên. Chúng tôi cũng quan tâm nhằm tạo cho họ một cuộc sống đầy đủ về vật chất và tinh thần.

Chính sách chăm sóc sức khỏe

Unifarm đảm bảo về chế độ chăm sóc sức khỏe cho nhân viên để họ luôn có thể trạng tốt nhất, nâng cao hiệu quả làm việc.