Tầm nhìn & Sứ mệnh

Tầm nhìn
  • Trở thành thương hiệu thực phẩm sạch, chất lượng hàng đầu Việt Nam.
  • Xây dựng, mở rộng diện tích nông trại, đầu tư khoa học kĩ thuật, hình thành một mạng lưới sản xuất và cung ứng các mặt hàng nông sản chất lượng cao, an toàn.
  • Tìm hiểu và chinh phục thị trường quốc tế, mang thực phẩm Việt đến bạn bè năm châu.
Sứ mệnh
  • Gầy dựng và phát triển một nền nông nghiệp hiện đại vì sức khỏe của người tiêu dùng và tương lai của người nông dân Việt.
  • Cung cấp sản phẩm chất lượng, mang lại lợi nhuận cho đối tác.
  • Tạo cơ hội việc làm ổn định, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cho nhân viên.