Khu nông nghiệp công nghệ cao An Thái

Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao An Thái do công ty cổ phần Nông nghiệp U&I làm chủ đầu tư có diện tích 500 ha tại xã An Thái, huyện Phú Giáo, Bình Dương, được thành lập theo Quyết định số 3801/QĐ-UBND ngày 24/8/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

Khu cộng nghệ cao AN THÁI nhìn từ trên cao.